Καταστήματα

Νικολάου Πλαστήρα 68

542 50, Θεσσαλονίκη

2310 307.414

kkfinos@hotmail.com

Γεώργιου Παπανδρέου 40

546 46, Θεσσαλονίκη

2310 428.860

kkfinos@hotmail.com